O nás

zpět do rubriky

Centrum pro rovné příležitosti na Liberecku

Jsme jediná regionální organizace, kterou při řešení zaměstnanosti zajímají perspektivy všech zúčastněných.

  • Víme, že všichni nezískávají zaměstnání stejně snadno. Proto pracujeme na zvyšování vaší sebedůvěry a kvalifikace. Radíme vám s možnostmi propojení práce a rodiny.
  • Také víme, že není snadné získat dobré a spolehlivé zaměstnance. Proto vám pomáháme nastavovat firemní prostředí vstřícné k potřebám kvalitních a loajálních lidí. Doporučujeme vám vybrané kandidátky a kandidáty na obsazovaná pracovní místa.
  • V neposlední řadě víme, že není vůbec snadné připravit mladou generaci pro úspěšný vstup na trh práce. Proto vám předáváme tipy z praxe, rozvíjíme vaše kariérní poradenství. Vysvětlujeme, jak u vašich žáků propojit získanou odbornost s pracovní gramotností.

Pracujeme v Liberci od roku 2005.

Centrum Kašpar v číslech:

(2005 – 2015)

1200 individuálních klientů a klientek od roku 2005

300 lidí s námi našlo zaměstnání.

20 genderových a diversity auditů ve firmách

50 seminářů a konferencí na téma rovných příležitostí v prostředí trhu práce

100 zrealizovaných rekvalifikačních kurzů

100 audiovizuálních inspirativních spotů

30 firem v soutěži Vstřícný zaměstnavatel

Kdo se na nás může obrátit:

  • Kdo chce pracovat, ale nemůže najít zaměstnání
  • Kdo se chce dále rozvíjet nebo mění kvalifikaci
  • Kdo se potřebuje zorientovat ve svých silných a slabých stránkách
  • Kdo chce vedle práce úspěšně zvládnout také péči o rodinu a mít čas na sebe
  • Kdo si chce na trhu práce zajistit konkurenční výhodu
  • Kdo chce být inovativní a nebojí se zhodnotit svou rozdílnost
  • Kdo souzní s cíli Centra Kašpar a chce ho podpořit

 

Kdo tvoří Kašpara?

Kromě široké základny příznivců, dárců a dobrovolníků/dobrovolnic, bez kterých si naši činnost umíme těžko představit, tvoří centrum našeho CENTRA zaměstnankyně a zaměstnanci různých odborností.