Podporují nás

zpět do rubriky

Donoři

Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR

Financoval projekty Rekvalifikační a poradenské centrum Kašpar, Šance nejen pro maminky, Posilování kapacity Centra Kašpar, Rodina a práce s Kašparem, Most k rovnováze mezi rodinou a kariérou, Vykroč k práci s Kašparem – růst a vzdělání pro zaměstnání, Uchop svou příležitost – genderová citlivost jako zdroj efektivity a osobního růstu, 50 + výhod rovných příležitostí.

Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Financovala projekt Audiovizuální produkce v podpoře genderové rovnosti nejen ve školství.

Liberecký kraj

Poskytl finanční podporu pro realizaci 6. ročníku soutěže Vstřícný zaměstnavatel 2015. Centrum Kašpar mělo tu čest partnersky se podílet na realizaci projektu KÚ LK „Slaď“.

Statutární město Liberec

Poskytnutím budovy umožnilo vznik Rodinného centra Kašparka, kde sídlíme. Věnovalo židle využívané pro provoz poradenského centra. Náměstkyně primátora paní Naďa Josífková podpořila naši činnost finančním příspěvkem. Město Liberec podporuje finančně naši činnost prostřednictvím dotací z fondu prevence a fondu vzdělávání. Bylo jedním ze dvou oficiálních partnerů projektu Uchop svou příležitost. Umožňuje nám bezplatné pořádání workshopů v prostorách historické budovy radnice. Výsledkem partnerské spolupráce je také vznik webové sekce o rovných příležitostech: http://www.liberec.cz/rovne-prilezitosti/.

Nadace Euronisa

AVG Technologies CZ, s. r. o.

Raiffeisen BANK

Čarodějný rej pravidelně podporují:

Konání v roce 2015 podpořili:

  • Stany – Kostolník
  • Zámek Berchtold
  • Řeznictví Šoukal
  • Mocca
  • Staré Hrady
  • Nakladatelství MF
  • Pivovar Konrád
  • dobrovolní hasiči Vesec