O nás

zpět do rubriky

Naše hodnoty

Vize CENTRA

Usilujeme o to, aby Liberecko bylo spravedlivějším místem pro práci, rodinu a vzdělání.

Poslání CENTRA

Pomáháme lidem najít své místo na trhu práce a firmám dělat to nejlepší pro své lidi.

Hodnoty CENTRA

 • Rozmanitost – je otevřená šance k vyrovnání rozdílů na trhu práce, v rodině a vzdělání
 • Odvaha – pojmenovávat nerovnosti ve společnosti, podporovat kritické myšlení a aktivní postoj
 • Rozvoj – jsme pro odpovědný rozvoj lidí, firem, regionu


Etický kodex CENTRA

S vědomím důležitosti etických principů v naší práci a se snahou po co nejvyšší kvalitě a transparentnosti se zavazujeme dodržovat základní standardy etického kodexu:

 • Během naší práce máme vždy na mysli odpovědný rozvoj trhu práce v našem regionu.
 • Podporujeme rovné příležitosti, rozmanitost týmů, podmínky pro harmonizaci osobních a pracovních potřeb.
 • Poskytujeme služby a vystupujeme tak, abychom vždy zachovali dobré jméno našich klientů, klientek, partnerů i Centra Kašpar.
 • Respektujeme důstojnost, individualitu a soukromí každého jedince.
 • Děláme svou práci rádi a vnímáme ji jako poslání.
 • Za základ společensky odpovědného chování považujeme odpovědnost, slušnost a čestnost.

Benefity CENTRA

Během pravidelných pracovních rozhovorů zjišťujme potřeby našich zaměstnaných a nabídku benefitů tak šijeme přímo na míru:

 • účast na dalším rozvoji a směrování organizace a tím i své práce
 • pružná pracovní doba a práce z domova
 • nárazové hlídání dětí v naší herně nebo dítě na pracovišti
 • prověřené chůvy k domácímu hlídání
 • pracovní volno v 1. den školní docházky pro rodiče prvňáčků
 • interní a externí školení
 • vybavená kuchyňka, parkování v blízkosti sídla, pěkné prostředí
 • neformální akce