Zapojte se

zpět do rubriky

Pošlu finanční dar

Je to nejjednodušší forma pomoci.

Po odeslání daru nám napište, pošleme Vám potvrzení o daru. Budeme Vás moci informovat o využití Vašeho daru, posílat Vám fotografie a informace.

Zaplatím převodem na účet: 2128685028/5500 v. s. 111. Můžete jej přinést i osobně do Centra Kašpar.

Kontakt:

Ivana Sulovská
ivana.sulovska@centrum-kaspar.cz
Tel.: 736 611 281

Odečtení daru z daní

Potvrzení o darech, které jsme přijali v jednom kalendářním roce, Vám pošleme vždy na začátku roku následujícího, a to v dostatečném předstihu před termínem podání daňového přiznání. Je to z toho důvodu, abychom dárcům, kteří během roku pošlou více darů, mohli vystavit pouze jedno souhrnné potvrzení.

Jak nejlépe využít potvrzení o daru

1. Podmínky pro fyzické osoby

(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo o částku vyšší než 2 % základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru ve své mzdové účtárně jednou ročně, a to za celý předchozí rok.

2. Podmínky pro právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.