Novinky

zpět do rubriky

Rozhovor s tváří Zpravodaje č. 1/2017 Ing. Dobroslavou Šídovou

 

Žena slaďující mnoho pracovních i soukromých rolí, Ing. Dobroslava Šídová, HR manažerka, EMERGE, a.s.

 

O svém zaměstnavateli říká, že je společensky odpovědný. Dobroslava Šídová naplňuje tato slova především svým entuziasmem, pracovním nasazením a snahou vyjít lidem v rámci možností vstříc. Více jak 50 % všech zaměstnaných EMERGE, a.s. totiž tvoří lidé se zdravotním znevýhodněním. Ve snaze maximálně začlenit každého člověka do výroby jí pomáhá také ombudsman společnosti.

Zřízení pozice firemního ombudsmana není běžné opatření péče o vlastní lidi. Jak Vám pomáhá v personální práci?

Ombudsman je uchem firmy. Jeden bez druhého nemůžeme fungovat.  Zprostředkovává mi zpětnou vazbu od lidí z provozu a zároveň si drží svoji nezávislost. Vedoucí nemají vždy na všechno čas. Ombudsman chodí po firmě, vnímá a pomáhá problémy řešit. Někdy to jsou drobnosti a někdy jde o zásadní věci. Řeší exekuce, oddlužení, v tom je hodně zkušený. Dokáže rychle posoudit konkrétní situaci a najít účinnou pomoc.

Díky úzkému kontaktu s lidmi mapuje jejich potřeby a pomáhá tam, kde je to zapotřebí. Podpora našich lidí prostřednictvím nezávislého ombudsmana je důležitým zaměstnaneckým benefitem u nás.

Nejste chráněná dílna, u vás se pracuje jako všude jinde, přitom dokážete dávat práci zdravotně znevýhodněným lidem podle jejich možností. Jaký je ten Váš recept na sladění potřeb lidí a požadavků výroby?

Neexistuje jedno spásné řešení, umění je dobře to vyvážit. Právě službu ombudsmana pro naše zaměstnané ženy a muže vnímáme jako jeden ze způsobů stabilizace lidí. Našich zaměstnaných a zvláště těch dobrých si vážíme. Každá doba si žádá trochu jiný přístup, hodně se to vyvíjí, musíme pružně reagovat. Nyní je hodně lidí v exekucích. Osvědčuje se lidem pomáhat, znát jejich konkrétní potřeby a pečovat o ně.

Jaká byla vaše cesta k pozici, kterou zastáváte?

Většina žen, které dokáží uřídit svoji rodinu, jsou rodinnými manažery a dokáží dobře řídit i v práci. Je tam spousta souvislostí. Rozhodně dovednosti zužitkujete na obou stranách. Chce to trochu odvahy chopit se příležitosti, když ji život přinese. Učila jsem se, dívala se kolem sebe a měla štěstí na kolegy a nadřízené.

Jakého svého úspěchu si ceníte?

Vážím si toho, že se podařilo vybudovat opravdu kvalitní tým, který je podporou pro vedení a celou firmu. Jsou to lidé, kteří spolupracují, komunikují a práci mají jako poslání. Vždycky je znát, když lidé dělají práci rádi. Zároveň dbám na dodržování zákonů a vedu k tomu své kolegy a kolegyně. Situace není jednoduchá, ale důležitá je vůle chtít. Na výrobní firmu nemáme vysokou fluktuaci, a to je také skvělý výsledek.

Co Vás osobně v profesi drží nad vodou?

Asi ta rozmanitost, baví mě nové situace, možnost učit se a posouvat. Nedovolí mi to ustrnout. Pro mě osobně je vzdělání a růst obrovským benefitem. Stojaté vody a vyjeté koleje mi příliš nevyhovují. Mám ráda různorodost v práci.

Je podle Vás potřeba věnovat se otázkám rovných šancí na trhu práce?

Řekla bych, že to je dokonce nezbytnost. Jak se společnost vyvíjí, tak toho bude čím dál tím víc, těch odlišností a různorodostí. Jsme společnost v mnohých ohledech konzervativní, myslím si, že tyto otázky budou nabývat na důležitosti. Vidíme to všude kolem sebe.

U nás ve firmě neděláme rozdíly mezi lidmi, nezáleží na zdravotním omezení, ale spíše na osobnostním nastavení. V kvalitě nebo i v množství práce rozdíly téměř nejsou, důležitý je postoj každého člověka a ten nezáleží na zdravotním stavu. Hodně lidí se zdravotním omezením si práce opravdu váží, pracují rádi a dobře.

Proč jste se jako společnost rozhodli podporovat regionální organizaci, která pomáhá lidem znevýhodněným na trhu práce na základě genderového, nikoli zdravotního znevýhodnění?

Líbí se nám práce, kterou děláte. Považujeme ji za velmi prospěšnou. Pomáháte lidem, aby se vrátili do pracovního procesu a byli firmám přínosem. My pomáháme lidem tím, že je zaměstnáváme a vy jim pomáháte zase jiným způsobem, připravujete je pro zaměstnavatele. To my dost dobře dělat nemůžeme. Velmi jsme ocenili, že to dělá někdo jiný a nepřímo tak pomáhá zaměstnavatelům. V tom vidím tu spojitost a Vaši přidanou hodnotu. Rovné šance na trhu práce vnímáme jako důležité téma.

Jak vnímáte postavení mužů a žen v naší společnosti?

Hodně se o tom mluví. Co se týká mezd, víme dle výzkumů, že to stále není vyrovnané, že ženy mají na stejných pozicích nižší platy než muži. Co se týká pracovních možností žen, tak vnímám kontinuální pozitivní změny. Ženy u nás čím dál tím častěji pracují v oborech a na pozicích, které dříve bývaly téměř výhradně mužské, a řekla bych, že ženy, které o to stojí, mají dnes velmi dobré šance práci nebo pozici, o jakou mají zájem, získat.  Protože jsem žena, tak bych řekla, že ne vždy o to ale ženy stojí, a na to bychom neměli zapomínat. Každý by měl mít možnost svobodně si zvolit vlastní životní cestu. Důležité je zachovat si respekt k odlišnostem. Ženy jsou trochu jinak nastavené než muži, jsou více empatické a více si věci připouští. Muži mají zase jiný úhel pohledu. Každý z nás má něco svého, něco mu jde lépe a je to tak dobře. Každý ať dělá, na co se cítí. Ta vyváženost různých pohledů i ve firmě je výborná. Každý si totiž všímáme něčeho jiného, klademe důležitost na jiné oblasti a když to dáme dohromady, tak to je přesně to, co je zapotřebí.

Pokud by to bylo ve vašich silách, jak byste podpořila ženy v zaměstnání?

To je strašně těžká otázka, chce to osvětu a vzdělávání. Ženám bych vzkázala, aby se nebály. Musí se potkat více věcí, aby se dostavil úspěch.  Je třeba být připravená a pokud o to stojím, tak příležitost uchopit.

Co je pro Vás podstatné v pracovním životě?

Důvěra a podpora mého nadřízeného. Že mám pracovní svobodu a zároveň důvěru.

Čeho si vážíte v osobní sféře?

Jednoznačně rodiny, díky ní může člověk fungovat.

Jakým heslem se v životě řídíte?

Všechno jde, jen malé děti se musí nosit. Neházet flintu do žita, podívat se na problém, zhodnotit. Pokud je cena příliš vysoká, nevyplatí se to dělat. Zatím se mi potvrdilo, že většina věcí opravdu jde. Jednoduše se nebát.