Podporují nás

Naše činnost by nebyla možná bez podpory a spolupráce našich partnerů, finančních přispěvatelů
a dobrovolníků/dobrovolnic.

Děkujeme za trvalou přízeň a podporu.

Donoři

Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR

Financoval projekty Rekvalifikační a poradenské centrum Kašpar, Šance nejen pro maminky, Posilování kapacity Centra Kašpar, Rodina a práce s Kašparem, Most k rovnováze mezi rodinou a kariérou, Vykroč k práci s Kašparem – růst a vzdělání pro zaměstnání, Uchop svou příležitost – genderová citlivost jako zdroj efektivity a osobního růstu, 50 + výhod rovných příležitostí. (Pokračování textu…)

Dobrovolníci/dobrovolnice

Děkujeme všem dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří nám pomáhají naplňovat naše poslání. (Pokračování textu…)