Tašky 2017

Akce a kampaně pořádáme především proto, že se s vámi chceme potkávat. A nejen neformálně. Chceme se dozvědět o vašich zkušenostech na poli zaměstnanosti, vzdělávání či koordinace pracovních a soukromých rolí. V těch samých oblastech vám na oplátku nabízíme informace také my. V neposlední řadě při našich kampaních nabádáme k solidaritě a vzájemné pomoci.

Ušij tašku, zaměstnej člověka 2017

Benefice pomáhá lidem, kteří přesto, že pracovat chtějí, zaměstnání hledají stále velmi těžko. Na vině bývají bariéry a předsudky zaměstnavatelů, obtížné slaďování práce a rodiny, nízké sebevědomí i různá společenská očekávání od žen i mužů. Kampaní nabádáme k solidaritě a vzájemné pomoci. „Mít práci“ totiž (bohužel) nemusí být stavem definitivním. Jednou pomůžete vy, podruhé Kašpar vám. (Pokračování textu…)

Benefice Kašparovo taškaření 2016 vynesla 91 tisíc.

Moc děkujeme všem lidem, kteří neváhali podpořit myšlenku kampaně, ušili tašky nebo si je přišli pořídit 19. 11. 2016 na benefici. V galerii Lázně jsme obdivovali originalitu tašek, kterých se letos sešlo 449 kusů. Pro kampaň „Ušij tašku, zaměstnej člověka“ je ušilo více jak 70 dárkyň, dárců, ale i celá řada spolků, odborných škol a šicích dílen. Každý rok je to nádherná vlna solidarity a krásných lidských příběhů. Děkujeme všem, kteří se zapojili a své originální kousky věnovali. (Pokračování textu…)