Zapojte se

Nebýt lhostejný má smysl. Darem měníte svět k lepšímu. Přinášíte radost sobě i druhým!

Vyberte si, jak budete pomáhat!

Stanu se pravidelným finančním dárcem

Pravidelný dar vyjadřuje víru v naše poslání. Darem dáváte naší práci smysl.  (Pokračování textu…)

Naše činnost by nebyla možná bez podpory a spolupráce našich partnerů, finančních přispěvatelů
a dobrovolníků/dobrovolnic.

Děkujeme za trvalou přízeň a podporu.

Donoři

Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR

Aktuální projekty: Liberecko spravedlivější k zaměstnávání žen, Centrum Kašpar – Pro firemní procesy, Rovná šance pro město Jilemnice, JobPoint mezi horami, Hladce do práce.

(Pokračování textu…)

Dobrovolníci/dobrovolnice

Děkujeme všem dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří nám pomáhají naplňovat naše poslání. (Pokračování textu…)