Zapojte se

Stanu se dobrovolníkem

Dobrovolníkem či dobrovolnicí se může stát každý, kdo se ztotožňuje s naším posláním a chce být součástí Centra Kašpar. (Pokračování textu…)

Pro firmy

Podpořte nás finančním darem.

Poskytněte nám  věcné dary – kancelářské potřeby a tonery, služby v oblasti propagace, pronájmy a catering na naše akce, odborné poradenství a vzdělávání pro naše zaměstnance a zaměstnankyně, čistící prostředky, vybavení herny apod.

Zkuste firemní dobrovolnictví.  „Půjčte“ nám svoje zaměstnance na jeden den. Můžete nám pomoci zorganizovat jednu z našich benefičních  akcí. Vaši zaměstnanci nám mohou poradit a pomoci v oblasti PR, marketingu, firemních databází, právní pomoci. (Pokračování textu…)

Etický kodex fundraisingu

Připojujeme se k Etickému kodexu Klubu profesionálních fundraiserů a členů Koalice za snadné dárcovství. Ctíme všechny uvedené zásady. Jsme přesvědčeni o tom, že osobní závazek je nejlepší způsob, jak kultivovat prostředí profesionální filantropie v České republice. (Pokračování textu…)