Zapojte se

zpět do rubriky

Stanu se dobrovolníkem

Dobrovolníkem či dobrovolnicí se může stát každý, kdo se ztotožňuje s naším posláním a chce být součástí Centra Kašpar.

Co získáte jako dobrovolník/dobrovolnice:

 • Odbornou podporu po celou dobu výkonu dobrovolnické činnosti
 • Pojištění během vykonávání dobrovolnické činnosti proti škodám na zdraví nebo majetku vzniklým mé osobě nebo neúmyslně způsobeným dalším osobám
 • Supervizi dle vlastní potřeby
 • Osvědčení o výkonu dobrovolnické činnosti
 • Reference pro zaměstnavatele
 • Pravidelné informace o dění v Centru Kašpar
 • Účast na akcích Centra Kašpar
 • Slevy na služby

V čem se můžete zapojit:

 • Pomoc při organizaci benefičních akcí a akcí pro veřejnost.
 • Služby v oblasti propagace, pronájmy a catering na naše akce, odborné poradenství a vzdělávání pro naše zaměstnance a zaměstnankyně atd.
 • Kompars při natáčení studentských filmů

Pozveme vás na osobní schůzku nebo vám pošleme krátký dotazník pro získání bližších informací o vašich možnostech a tom, s čím byste rádi pomohli.

Kontakt:

Simona Zemanová
simona.zemanova@centrum-kaspar.cz
Tel.: 739 037 527