Centrum Kašpar nové generace

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009611

Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Cíle projektu: Nezisková organizace Centrum Kašpar má funkčně a prakticky nastavenou firemní politiku AM, což se odráží v základních HR procesech (nábor/adaptace, vzdělávání, benefity, hodnocení, interní a externí komunikace). Organizace má metodiku práce osobnostního rozvoje a tzv. “talentovou mapu” organizace. Vytvořenou strategii AM a metodiku nástupnictví. Provedenou analýzu zaměstnaneckých benefitů optikou AM. Organizace projde v roce 2021 Age management re-auditem.

Cílová skupina:

Zaměstnanci/kyně – cílovou skupinu tvoří 16 interních a 22 externích zaměstnaných.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.