Vaše cesta k dobré práci

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010331

Termín realizace: 1. 8. 2020 – 30. 6. 2023

Projekt reaguje na problém disparity na TP, který byl identifikován v IPRÚ Liberec-Jablonec n/N.
Konkrétně pomůžeme 290 lidem dl. nezaměstnaným a rodičům malých dětí překonat hendikepy a
nástrahy, které na ně na TP číhají. Cílenou intervencí posílíme jejich kompetence, zvýšíme jejich
kvalifikaci a sladíme ji s aktuálními požadavky místních firem. Aktivizujeme
zaměstnavatele a podpoříme vznik více FFOP, čímž eliminujeme oddalování návratu do práce u CS
rodičů.

Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti a osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.