Zpravodaj č. 4/2019: celý rozhovor – Jitka Jetlebová

Jitka Jetlebová pracuje v Krajské nemocnici Liberec, ve svém volném čase se věnuje rodině, sborovému zpěvu a turistice. Jitce zbývalo několik málo let před odchodem do důchodu, když se rozhodla změnit profesi.

Jitko, jaká byla Vaše cesta k současnému zaměstnání?

Pracovala jsem šest let jako sociální pracovnice a cítila jsem, že bych ráda udělala změnu. Většinu života jsem pracovala jako administrativní pracovnice, chtěla jsem se k této profesi zase navrátit.

V jaké situaci jste se nacházela před změnou profese?

Zúčastnila jsem se několika výběrových řízení a uvědomila jsem si, že změnit profesi v předdůchodovém věku není úplně jednoduché, vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé preferují mladší, a proto pro firmu perspektivnější uchazeče. Z jabloneckého tisku jsem se dozvěděla o Centru Kašpar a jeho služby mě velmi zaujaly. První kontakt s pracovní poradkyní byl velmi příjemný. Dozvěděla jsem se, že mi mohou pomoci nejen při hledání nového zaměstnání, ale že mi mohou nabídnout různé vzdělávací kurzy.

Proč si myslíte, že má smysl vyžádat si pomoc druhých, resp. pomoc Centra Kašpar při hledání práce?

Pomůže utvořit náhled na sebe sama z jiného úhlu pohledu, např. test profesních předpokladů, který CK nabízí, může uchazeči o zaměstnání ukázat jeho možnosti a dovednosti. Ocenila jsem vysokou profesionalitu vedení PC kurzu, jehož absolvování mi přineslo větší pocit jistoty při výběrových řízeních.

Jak vnímáte postavení lidí starších 50 let na trhu práce? Řešila jste v sobě v tomto ohledu nějaké omezení?

Člověk v tomto věku má ještě zhruba 12 let do důchodu, takže má ještě velký kus pracovního života před sebou a v tomto období může zhodnotit své celoživotní pracovní zkušenosti a dovednosti. Lidé v této věkové kategorii mohou být plnohodnotnou pracovní silou. Přesto u zaměstnavatelů převládá názor, že uchazeč nad 50 let není dostatečně flexibilní a jeho výkonost klesá.

Je podle Vás potřeba věnovat se předsudkům, které mají zaměstnavatelé při zaměstnáváních lidí starších 50 let?

Je potřeba přistupovat k lidem nad 50 let individuálně, protože je mezi nimi většina těch, kteří mají zodpovědný přístup k práci, mají do ní chuť a chtějí být ještě přínosní. Dnešním trendem již nejsou jen mladé kolektivy, ale důležitá je věková různorodost, jelikož se pracovníci mohou vzájemně pozitivně ovlivňovat a doplňovat. Věkově starší zaměstnanci mohou předávat mladším své celoživotní zkušenosti a mladší mohou vnášet nové progresivnější trendy.

Čeho si ceníte na svém zaměstnavateli?

Vytváří nám vhodné podmínky pro práci. Pracujeme v prostředí, které je nově, moderně a velmi vkusně zařízeno. A vhodně vybraný kolektiv má vliv na příjemnou atmosféru na pracovišti. Velmi výhodným benefitem pro každého zaměstnance je příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění a také kvalita závodního stravování je na velmi dobré úrovni.

Čeho si nejvíce vážíte v osobní sféře?

Zdraví, rodiny a kvalitních přátel.

Jakým heslem se v životě řídíte?

Štěstí není něco, co přijde ke člověku jen tak. Přichází spolu s našimi činy. (Dalajláma)

Co byste vzkázala lidem v podobné situaci?

Aby nehleděli na věk, byli stále aktivní a snažili se neustále vzdělávat.

 

Sdílejte článek s přáteli

Share on facebook
Facebook