Zpravodaj č. 3/2020: celý rozhovor – Radek Hajdu

Radek je lektorem ICT kurzů. Pro Centrum Kašpar odučil kolem 40ti skupin.

Co je obsahem kurzů?

Cílem kurzů je seznámit účastníky s obsluhou osobního počítače, a to nejenom v lokálním prostředí, ale zejména v zapojení počítače do různých typů sítí a jejich služeb. Kurzy v Centru Kašpar jsou obsahově zaměřené zejména na efektivní metody využívání počítače a služeb internetu, dále pak na zvládnutí textového editoru, tabulkového kalkulátoru a programu pro tvorbu prezentací. Výuka sice probíhá v programech kancelářského balíčku Microsoft Office – zejména ve Wordu, Excelu a Powerpointu, ale důraz je při ní kladen především na principy, nikoliv na konkrétní postupy. Tento způsob výuky totiž umožňuje poskytnout uživatelům různých zaměření a odvětví takové nástroje, které si pak sami a intuitivně dokáží poskládat do vlastních kombinací i v jiných programech. Obsah výuky je tak v souladu nejenom s požadavky mezinárodních standardů pro digitální gramotnost, ale také s požadavky zaměstnavatelů.

Pro koho jsou kurzy PC určeny?

Kurzy jsou svým obsahem určeny širokému spektru zájemců od úplných začátečníků, až po uživatele znalé problematiky, kteří si potřebují rozšířit obzory. Na kurzech je však velmi přitažlivé zejména to, že jsou, řečeno IT hantýrkou, user-friendly tzn. uživatelsky přívětivé. Kurzy jsou přizpůsobeny potřebám slaďujících rodičů, mohou se tedy v klidu vzdělávat, zatímco jejich děti si v klidu hrají s chůvou ve vybavené herně.

Jiné kurzy jsou určeny zase pro věkovou kategorii 50+, kde je tempo výuky uzpůsobené jejich potřebám. O účastníky se vždy starají dva zkušení lektoři – lektor prezenční výuky v učebně a také lektor distanční výuky formou online e-Learningu. Všichni účastníci mohou využít i výuku individuální, kdy jsem jim v učebně k dispozici i po skončení oficiální prezenční výuky, jak dlouho budou chtít a potřebovat. Stejně tak mohou využívat po skončení výuky učebnu i beze mě a to v případě vzájemného “doučování se”.

Na co při výuce kladeš důraz?

Důraz je při výuce kladen i na složení účastníků a tím zajištění jejich komfortu pro efektivní výuku. Já jako učitel pak zodpovídám za to, aby obsah výuky korespondoval s aktuálními trendy v IT problematice a rovněž s požadavky zaměstnavatelů, se kterými jsem jako lektor IT na volné noze stále v kontaktu při školení jejich zaměstnanců. Vím tedy, co personalisté firem aktuálně požadují. Důraz kladu na praktickou využitelnost naučených znalostí a dovedností. Nelze opět nepřipomenout i fakt, že významný důraz je při výuce kladen na IT principy, nikoliv na konkrétní postupy. Tento způsob výuky umožňuje uživatelskou variabilitu, tedy schopnost zorientovat se při práci  s jakýmkoli digitálním zařízením a jeho softwarem.

Kdo si v kurzu přijde na své?

Zajímavá otázka. Mohlo by se zdát, že vše podstatné již bylo řečeno v předchozích odpovědích. Kurzy však mají ještě jeden rozměr – ten “příjemně lidský”. Pro Centrum Kašpar jsem odučil kolem 40ti skupin a ve všech vždy panovala velice přátelská a uvolněná atmosféra, ve které si účastníci pomáhali navzájem a vždy v dobrém se hecovali ke kvalitním výkonům. Na své si tedy přijdou nejenom ti, kteří se chtějí něco dozvědět v oblasti IT, ale i ti, kteří chtějí strávit svůj čas v dobré společnosti.

Myslíš si, že má kurz i motivační rozměr?

Na tuto otázku lze odpovědět pouze jednoznačné a velmi důrazné ANO. Pokud se absolventi chystali na změnu oboru a nebyli si jistí svými znalostmi v ovládání zařízení IT, zde onu jistotu získají. Pokud se vracejí z rodičovské dovolené, kde neměli možnost sledovat IT trendy, zde jim znalosti doplníme. Účastníci kurzů mají také možnost vyzkoušet si, jak vypadají a co obsahují pracovní pohovory zaměřené na znalosti výpočetní techniky. To pro ně bývá velmi zajímavá a po všech směrech motivující zkušenost,  která je samotné přesvědčí o tom, že mnohdy dokáží daleko více, než si mysleli nebo než je přesvědčovalo jejich okolí.

 

 

Sdílejte článek s přáteli

Share on facebook
Facebook