Správný člověk na správném pracovním místě je cíl, kterého můžeme společně dosáhnout.

Centrum Kašpar vznikalo před šestnácti lety a od začátku pomáhalo lidem, kteří se na trhu práce staví na vlastní nohy. Buď hledají zaměstnání, nebo se do práce vrací po delší pauze, mění svou profesní dráhu, nebo se jim změní životní situace a tito lidé nově musí zvládat souběh práce a zdravotního omezení či např. péči o někoho blízkého. Pomoc, která se u nás odehrává, má několik úrovní.

V Centru Kašpar máme zkušenost, že mít práci je stav, který nemusí trvat věčně. Lidé, kteří hledají, se jednou ocitnou v situaci „mám“. Část těch, kteří jsou nyní zaměstnaní, budou možná za pár let v situaci „nemám“. A koloběh se pořád opakuje. Ať už je ekonomická krize, nebo růst.

Lidem, kteří k nám přicházejí ve složité situaci, umožňujeme nadechnout se ke změně. Nasloucháme, radíme, podporujeme, doprovázíme, školíme, předáváme zkušenosti, píšeme reference, ve firmách argumentujeme ve prospěch motivovaných připravených lidí.

Díky projektům ESF v rámci IPRÚ, můžeme bezplatně pomáhat určitým skupinám lidí. Jsou ale i další, mimo donorem definovaných skupin, kteří potřebují naši pomoc.

Na služby pro tyto lidi získáváme finanční prostředky od dárců, ať už firemních či individuálních a také pomocí naší tradiční benefice Ušij tašku a zaměstnej člověka. Každý rok vyzveme lidi po celé ČR, aby ušili tašky. Ty pak zpeněžíme na benefici v Galerii Lázně. Jedná o obrovskou vlnu solidarity a podpory.

Poradkyně a mentorky Centra Kašpar pomáhají rozplést složité situace. Pomocí konkrétních metod např. SWOT analýza situace, COMDI testy profesního směřování, kariérní plánování, techniky work-life balance, nácvik prezentačních dovedností nebo třeba koučink, postupují dle individuálních potřeb a osobnostního nastavení krok za krokem k získání dobrého pracovního místa. V některých případech umožníme klientům/kám absolvovat rekvalifikační kurzy.

Poradkyně jsou připraveny naslouchat a povzbudit při hledání řešení. Sebedůvěra roste právě tím, když si člověk dokáže, že má na to situaci zvládnout.

Mezi naše klientky patří například paní Jitka, která mnoho let pracovala v dobrém zaměstnání, ale zhoršil se její zdravotní stav, takže své původní místo musela, ač nerada, opustit. Mezitím se ale změnila celková situace na trhu práce. Je zájem o jiné obory, mládí má zelenou, technologie prodělaly překotný vývoj. Změnil se i způsob, jakým firmy vybírají své zaměstnance. Tato žena považuje za své selhání už jen to, že se musí po letech registrovat na úřadu práce, přestože by ráda pracovala. Jenže kde teď najít práci? Jak si zvyknout na status „nezaměstnaná“? Dny najednou není, čím smysluplně naplnit, člověk se ocitá sám. Jitka nad situací ztrácí kontrolu, má pocit, že se všechno hroutí.

Ani taková situace není ničím ojedinělým. Křižovatky v životě ale potkáváme právě proto, abychom se mohli znovu nadechnout a rozmyslet. Nabrat síly. Najít novou cestu.

V Centru Kašpar dbáme na to, abychom na zmíněných křižovatkách vzali v potaz všechny varianty a promysleli dopady různých rozhodnutí. Naše poradkyně trpělivě naslouchají, ptají se na souvislosti. Mentorují, když je potřeba. Respektují emoce. Ukážou, od čeho se lze odrazit v novém začátku. Na čem stavět, aby krize pominula. V čem bude vhodné doplnit si znalosti či kvalifikaci. Pomáhají vytvořit CV, připravit na výběrové řízení, posilují sebeprezentaci a jsou oporou pro znovunalezení sebedůvěry. Pomůžou v prvním kontaktu s novým zaměstnavatelem.

Finanční dary posouvají naší organizaci a umožňují poskytování služeb pro lidi v potřebné kvalitě. Děkujeme.

 

Sdílejte článek s přáteli

Share on facebook
Facebook