Zpravodaj č. 2/2020: celý rozhovor – Zuzana Rengerová

Rozhovor se zprostředkovatelkou Zuzanou Rengerovou vám odhalí ledacos ze zákulisí fungování naší organizace.

Jak je to vlastně s dotacemi, díky kterým Centrum Kašpar pomáhá, a jak systém funguje v době pandemie?

Na začátku každé dotace se dá dohromady tým lidí, kteří dobrovolně ve svém volném čase napíší projektovou žádost. Úplně jednoduché to není. Posuzovací kritéria jsou stále přísnější. Žádost se obvykle musí napsat docela rychle, protože od vyhlášení projektové výzvy do uzávěrky je obvykle jen pár týdnů. No a pak se čeká, jak projekt dopadne. S nejistou vyhlídkou. Pokud je projekt schválen, pokaždé znovu promýšlíme okolnosti – zda ho přijmout či nikoli. Veškerá zodpovědnost za nedodržení slíbených výsledků jde za Centrem Kašpar. A finanční sankce by pochopitelně pro organizaci našeho typu byly likvidační. Projekty píšeme, protože je díky nim možné pomoci lidem úspěšně se zapojit do pracovního procesu. A to za tu zodpovědnost stojí.

V době pandemie bylo všechno trochu složitější. Lidé nemohli navštěvovat poradnu ani vzdělávací aktivity, proto byly některé aktivity pozastaveny, nebo probíhaly distanční formou. Dva z našich projektů tak nyní prodlužujeme, abychom dokázali zajistit odborné služby pro lidi v době, kdy se již některé důsledky krize spojené s koronavirem začínají přímo projevovat. Základem všech rozhodnutí i době koronakrize je zodpovědné finanční plánování a řízení. (To je ostatně základem i zdravých domácích rozpočtů.)

Jak se pandemická situace promítla v týmu Centra Kašpar?

Lidé, kteří u nás pracují, se nacházejí v různých situacích, tak jako v každé jiné organizaci. Jde o rodiče malých i větších dětí; o osoby, které při zaměstnání studují; pracující na dohody atd. Podle typu vykonávané činnosti se někoho týkaly překážky v práci, někdo čerpal ošetřovné, část týmu pracovala na vybraných úkolech z domova, jiní preferovali práci v nerušeném prostoru kanceláře, které jsme uzpůsobili tak, aby se tu v době vládních opatření nepotkávalo mnoho zaměstnaných najednou. Celkově byla pro nás velmi důležitá schopnost vzájemně spolupracovat a komunikovat i alternativními způsoby. Všichni jsme si asi během tohoto období rozvinuli svou flexibilitu.

Jak nyní vypadá spolupráce Centra Kašpar se zaměstnavateli?

Koronakrize zasáhla do personálních procesů firem velmi silně. Nábor byl ve většině organizací zastaven a zaměstnavatelé řešili možnosti převedení pracovníků na práci z domova, zavedení bezpečnostních opatření tak, aby to co nejméně narušilo chod provozů, vše ve velmi krátkém čase. Díky dlouhodobě úzké spolupráci se zaměstnavateli v regionu jsme si vyměňovali informace prostřednictvím sociálních sítí, elektronické komunikace, telefonátů. Umožnilo nám to více poznat firemní kulturu konkrétních organizací a potřeby zaměstnavatelů. Tyto poznatky pak zúročujeme při práci s našimi klienty a klientkami.  A to je ten rozdíl mezi personální agenturou a Centrem Kašpar. Neprocházejí námi stovky lidí měsíčně. Na to nemáme kapacitu a celkově máme jiný formát služeb. Nemůžeme zaměstnavateli slíbit, že najdeme kandidáta na konkrétní pracovní pozici. Ale pokud mu někoho doporučíme pro jeho výběrové řízení, tak je to člověk vhodný nejen na danou práci, ale také do prostředí dané firmy. Pro své rozhodování od nás dostává reference, o které se může opřít.

A funguje to také obráceně. Chceme, aby zaměstnavatelé, kteří se v této době budou muset s některými svými zaměstnanci/kyněmi rozloučit, věděli, že nás mohou doporučit jako jednu z možností, kam se mohou lidé po propuštění z práce obrátit. Víme, že mnoho lidí se bez naší pomoci obejde a najde si zaměstnání rychle. Zdaleka ne všechny obory jsou však na tom stejně – v některých odvětvích poptávka po lidech logicky klesne. A tak není žádným projevem vlastní nedostačivosti, když se na nás takoví lidé obrátí. Spolupráce s námi může trvat velmi krátce (a jsme rádi, když lidé nacházejí to správné místo co nejdříve), ale někdy je zodpovědné hledání během na dlouhou trať. Vše je velmi individuální. Těm, kdo práci hledají, umíme poradit tzv. na míru – co mají zohlednit při výběru nového zaměstnavatele nebo nové práce, jak si připravit podklady pro výběrové řízení do konkrétní firmy, na konkrétní pohovor. Ukazuje se, že díky tomu naši klienti/ky častěji získávají dlouhodobou práci, ve které jsou spokojeni. A to nás těší.

Co děláte pro svou imunitu?

Dlouhodobě se snažíme, abychom měli na pracovišti benefity, které příznivě ovlivňují zdraví. Jsou to často maličkosti a zaměstnanci/zaměstnankyně si je mnohdy zajišťují svépomocí nebo se na nich finančně podílí. To je pak v době pandemie k nezaplacení. Udržujeme si pozitivní mysl. Snažíme se uzpůsobit si práci tak, aby nebyla příliš rutinní a přetěžující. Každý z nás má navíc nějaký způsob aktivního a pasivního odpočinku. O tom pasivním víme, že si ho ve společnosti celkově dopřáváme velmi málo (míváme problémy vypnout), tak se v tomto navzájem podporujeme, že není ostuda prostě si po práci jen tak spočinout.

Sdílejte článek s přáteli

Share on facebook
Facebook