Balanční hry

„Každá organizace je především společenství lidí.“

Sociální audit je výjimečně citlivý nástroj pro vyhodnocení stavu firemních procesů.
Založen je na myšlence rovnováhy – mezi „komerčním“ a „nekomerčním“ působením organizace, mezi řízením a exekutivou, mezi vnitřním nastavením a vnějším úspěchem.

Balanční hry

jak to funguje?

25%
50%
100%
Plánování
Na míru každé organizace připravíme tu správnou balanční hru. Ať už na základě doporučení sociálního auditu nebo na základě úvodní schůzky a definované zakázky.
  • Obzvlášť pokud máte s týmem vyjet poprvé, neváhejte si dát práci s motivací, ke které patří i dlouhé debaty, ústupky, hledání kompromisních cest a hlavně – dobrovolnost. Pokud již s lektory/lektorkami jednáte o programu, neváhejte jej v této fázi přizvat do týmových debat. Mohou zaměstnancům/kyním zodpovědět důležité dotazy, vzbudit důvěru a lépe ušít program na míru.
Připravte si na nás 100+1 dotaz a prověřte si nás při osobním setkání, ať se můžete kvalifikovaně rozhodnout. Společně vám můžeme pomoci definovat zakázku a cíle, společně můžeme sestavit příjemný motivačně laděný formát akce pro vaše zaměstnance/kyně.
Mravenčí práce
Samotná balanční hra, jak už sám název napovídá, se používá především proto, aby týmu zajistila tu správnou rovnováhu v pracovních vztazích a zároveň ten správný balanc mezi zážitkem, zkušeností i relaxací. Lektor/ka je průvodcem v této hře – vysvětluje, motivuje, posouvá děj a flow.
  • Správně definovaná zakázka je základem pro úspěšný teambuilding. Balanční hry jsou vhodné pro týmy, které si chtějí na výjezdu odpočinout, ale nestojí o výrazné posuny v komfortní zóně. Daleko významnější je pro ně „flow“, tedy možnost mentálně se pohroužit do aktivity, kterou budou považovat za přínosnou pro sebe i celou skupinu.
Hry je možné provádět v outdoor i indoor provedení, vždy v souladu s hodnotami organizace.
Smetana
Lektor/ka moderuje sebehodnotící a hodnotící část programu a umožňuje „katarzi“ účastníkům; při reflexi se zúročují všechny zážitky a zkušenosti skupiny z průběhu celé hry, případně celého výjezdu.
  • Během teambuildingu a po teambuildingu si lidé stojí blíž než kdykoli dříve. Pokud všichni přistoupí na myšlenku výjezdu, pak během něho zažijí přerod, a jde tím pádem o nanejvýš cenný okamžik pro všechny zúčastněné. Celková dramaturgie, jež vědomě propojuje různé funkce programu, je proto velmi důležitá.
Neváhejte výjezd umožnit i lidem, o nichž víte, že jim pracovní poměr bude končit, a stejně tak lidem, kteří čerstvě nastoupili. Propojovat lidi v různých fázích pracovního cyklu je užitečný klíč.

Kontaktujte nás

onas_rengerova

Bc. Zuzana Rengerová

zprostředkovatelka, auditorka

Recenze

od klientů