O nás

>
O nás

Představení

Centra Kašpar

Vytváříme alternativu ke konzultantským společnostem nebo personálním agenturám.

Jsme jediná organizace působící na Liberecku, kterou při řešení zaměstnanosti zajímají pohledy všech zúčastněných a hledá neotřelá řešení v oblasti zaměstnání, vzdělání i sladění profese a soukromí.

Prostřednictvím sociálních auditů pomáháme nastavovat ve firmách prostředí vstřícné k potřebám zaměstnanců.

Nabízíme pomoc při hledání nebo změně zaměstnání, pomáháme rozvíjet dovednosti potřebné k úspěšnému nalezení a udržení si práce.

Umíme propojit práci, vzdělávání a rodinu s očekáváním firem i zaměstnaných žen a mužů.

 

Play Video

Díky získaným

zkušenostem

Měníme pohled na nezaměstnanost

Všichni totiž nezískávají zaměstnání stejně snadno. Muži, ženy, mladší, starší – máme rozdílné příležitosti a každý očekáváme od práce trochu něco jiného.

Měníme pohled na zaměstnávání lidí

Firmy a instituce, které chtějí umět zúročit rozdílnost lidí, jsou ty, kterým pomáháme na jejich cestě. Vedení lidí je totiž něco jiného než řízení. Výhodu mají ti, kdo vnímají zaměstnance jako hodnotu, nikoli jako nástroje.

Měníme pohled na trh práce jako celek

Propojujeme ty, kdo práci mají, s těmi, kdo ji hledají. Kampaň „Ušij tašku a zaměstnej člověka“ je vyjádřením podpory těm, kdo stojí na novém pracovním začátku.

Naše hodnoty

Rozmanitost

Je otevřená šance k vyrovnání rozdílů na trhu práce, v rodině a vzdělání.

Odvaha

Pojmenovávat a reagovat na nerovnosti ve společnosti, podporovat kritické myšlení a aktivní postoj.

Rozvoj

Jsme pro odpovědný rozvoj lidí, firem, regionu.

Pracovní tým

Vedení

onas_sulovska

Ivana Sulovská, DiS

předsedkyně představenstva
onas_valnohova

Ivona Valnohová

místopředsedkyně představenstva

Celý tým

onas_benesova

Mgr. Jana Benešová, PhD.

metodička, hlavní auditorka
onas_gavlasova

Ing. Monika Gavlasová

zprostředkovatelka
onas_hottmarova

Petra Hottmarová

manažerka, fundraiserka
onas_mysak

Jan Myšák

grafik, AV specialista
onas_rengerova

Bc. Zuzana Rengerová

projektová manažerka, auditorka

Iva Stianková, DiS.

pracovní poradkyně
onas_zemanova

Simona Zemanová

pracovní poradkyně

Dokumenty ke stažení