O nás

>
O nás

Představení

Centra Kašpar

Vytváříme alternativu ke konzultantským společnostem nebo personálním agenturám.

Jsme jediná organizace působící na Liberecku, kterou při řešení zaměstnanosti zajímají pohledy všech zúčastněných a hledá neotřelá řešení v oblasti zaměstnání, vzdělání i sladění profese a soukromí.

Prostřednictvím sociálních auditů pomáháme nastavovat ve firmách prostředí vstřícné k potřebám zaměstnanců.

Nabízíme pomoc při hledání nebo změně zaměstnání, pomáháme rozvíjet dovednosti potřebné k úspěšnému nalezení a udržení si práce.

Umíme propojit práci, vzdělávání a rodinu s očekáváním firem i zaměstnaných žen a mužů.

 

Play Video

Společenská odpovědnost

Play Video

Společenská odpovědnost se zrcadlí v našem každodenním úsilí, ve způsobu uvažování. Vyjadřuje naše chování a hodnoty. Poznáte ji v tom, jak přistupujeme k našim obchodním partnerům, klientům a klientkám, zaměstnancům a zaměstnankyním, dárcům a dárkyním, dobrovolníkům a dobrovolnicím, ale i sami k sobě. Prolíná se od žitých firemních hodnot, poslání a vize až po způsob, jak dosahujeme našich cílů.

Představuje závazek, plnit normy, které jsou od nás očekávány nad rámec zákonů či etických norem. Záleží nám na tom, jak se v ČR žije, pracuje, jak funguje trh práce. Víme, proč tu jsme, proč a jak pomáháme lidem i organizacím, v čem spočívá náš přínos. Nabízíme cesty k řešení problémů. Vytváříme spravedlivý trh práce pro lidi, firmy a instituce.

Zapojujeme firmy a další organizace do CSR

Propojujeme se s ostatními organizacemi. Jsme členy Asociace nevládních neziskových organizací Libereckého kraje – ANNOLK. Jsme signatáři etického kodexu formulovaného Českým centrem fundraisingu.

Při naší auditní práci na poli sociálních auditů u zaměstnavatelů se hlásíme ke Standardu Úřadu vlády pro genderový audit. Hlavní metodička organizace je členkou Genderové expertní komory ČR.

Nabízíme partnerství dalším odpovědným firmám na zajímavých projektech.

Centrum Kašpar jako vstřícný zaměstnavatel

Naším cílem je hledat kreativní cesty k tomu, jak podporovat naše kolegyně a kolegy k dalšímu profesnímu i osobnímu rozvoji. Udržujeme si živoucí nabídku motivujících zaměstnaneckých benefitů, která je ušita každému na míru, a proto odpovídá individuálním potřebám.

Principy CSR zahrnujeme do svých strategií a rozhodovacích procesů. Věříme, že otevíráním důležitých témat, zviditelňováním dobrých praxí ve veřejném prostoru a vlastním příkladem je možné dosáhnout společenské změny.

Díky získaným

zkušenostem

Měníme pohled na nezaměstnanost

Všichni totiž nezískávají zaměstnání stejně snadno. Muži, ženy, mladší, starší – máme rozdílné příležitosti a každý očekáváme od práce trochu něco jiného.

Měníme pohled na zaměstnávání lidí

Firmy a instituce, které chtějí umět zúročit rozdílnost lidí, jsou ty, kterým pomáháme na jejich cestě. Vedení lidí je totiž něco jiného než řízení. Výhodu mají ti, kdo vnímají zaměstnance jako hodnotu, nikoli jako nástroje.

Měníme pohled na trh práce jako celek

Propojujeme ty, kdo práci mají, s těmi, kdo ji hledají. Kampaň „Ušij tašku a zaměstnej člověka“ je vyjádřením podpory těm, kdo stojí na novém pracovním začátku.

Naše hodnoty

Rozmanitost

Je otevřená šance k vyrovnání rozdílů na trhu práce, v rodině a vzdělání.

Odvaha

Pojmenovávat a reagovat na nerovnosti ve společnosti, podporovat kritické myšlení a aktivní postoj.

Rozvoj

Jsme pro odpovědný rozvoj lidí, firem, regionu.

Pracovní tým

Vedení

onas_sulovska

Ivana Sulovská, DiS

předsedkyně představenstva
onas_valnohova

Ivona Valnohová

místopředsedkyně představenstva

Celý tým

onas_benesova

Mgr. Jana Benešová, PhD.

metodička, hlavní auditorka
onas_gavlasova

Ing. Monika Gavlasová

zprostředkovatelka
onas_hottmarova

Petra Hottmarová

manažerka, fundraiserka
onas_mysak

Jan Myšák

grafik, AV specialista
onas_rengerova

Bc. Zuzana Rengerová

zprostředkovatelka, auditorka
onas_zemanova

Simona Zemanová

pracovní poradkyně

Dokumenty ke stažení