Vytváříme spravedlivý trh práce pro
lidi firmy instituce

Lidem

Profesní poradenství od hledání práce až po získání zaměstnání

Firmám

Pomoc firmám při hledání zaměstnanců, při péči o manažery a další lidské zdroje

Proč s námi?

Vytváříme alternativu ke konzultantským společnostem nebo personálním agenturám. Měníme pohled na nezaměstnanost. Všichni totiž nezískávají zaměstnání stejně snadno.

17 let zkušeností

Život a práce bez stresu

Podpoříme vás

Přátelské prostředí

Náš příběh

Jak šel čas

současnost
Umíme propojit práci, vzdělávání a rodinu s očekáváním firem i zaměstnaných žen a mužů.
2018
Rozšíření služeb
Poskytujeme firmám mentoring, koučink, poradenství v řízení lidí.
2018
2017
Otevření poradny v Jablonci nad Nisou
Usilujeme o větší dostupnost služeb otevřené poradny.
2017
2014
Pořádání benefice
První ročník kampaně Ušij tašku, zaměstnej člověka.
2014
2012
Pilotování netradičních benefitů ve firmách
Vedle hlídání dětí v domácnostech dodáváme firmám také benefit odlehčovací respitní asistence.
2012
2011
Zahájení prvních firemních auditů
Služby otevíráme i firemním zákazníkům. Sociální audity přinášejí zdravé firemní klima lokálním zaměstnavatelům.
2011
2010
Uspořádání soutěže Vstřícný zaměstnavatel
Soutěží oceňujeme příklady dobré praxe. Inspirujeme lokální zaměstnavatele, jak co nejlépe pečovat o své lidi.
2010
2008
Zaměření na rozvoj
Vedle poslání posilujeme vnitřní kapacitu. Chceme být profesionálně řízená organizace a dobře pečovat o své lidi.
2008
2005
Otevření služeb
Rozjíždíme první poradenské a vzdělávací služby doplněné o hlídání dětí. Jsme zavaleni zájmem.
2005
2004
Zrození vize
Vlastní zkušenost žen a maminek malých dětí nás vede k založení Centra Kašpar a účinné pomoci lidem se sladěním práce a rodiny.
2004