Mentoring pro management

„Když máte o koho se opřít, ustojíte řešení jakéhokoli problému.“

Report ze sociálního auditu vám ukazuje cestu – ať už „ven z problémů“, nebo prostě jen „jak a kudy dál“. A jelikož se strategické změny nastavují shora, není od věci mít k dispozici zkušeného osobního mentora, který současně hlídá, aby přijatý plán priorit nezůstal u ledu.

Mentoring pro management a HR

Nechte svou organizaci vyrůst SHORA

25%
50%
100%
Plánování
V mentoringu s managementem shrneme priority z auditu včetně sejmutých podnětů z týmu a vytvoříme SMART cíle podle míry jejich akutnosti. Naplánujeme dílčí úkoly a stanovíme odpovědné osoby.
  • V týmovém mentoringu diskutujeme se zaměstnanci hlavní priority z auditní zprávy. Znovu se ptáme na jejich pohled a případné podněty.
Obojí jde ruku v ruce. Lidé bez kontextu auditních výsledků nebudou chápat, proč na ně dopadají nové úkoly. Vnímání přínosu celého auditu je v ohrožení. Bez manažerského mentoringu naopak hrozí, že lidé se dozvědí výsledky auditu, ale nedočkají se akce. Dostaví se frustrace.
Mravenčí práce
V obou typech mentoringu diskutujeme a pracujeme na konkrétních materiálech – důležité je zapojení celé organizace. Do půl roku společně zvládneme naplnit akutní cíle.
  • Mentoři budou po celou dobu vlídnými a laskavými průvodci, ale také neoblomnými a důslednými „pojistkami“ – nedovolí vám uhnout, ale také zbrzdí případné překotné tempo.
Představte si tým mentorů/ek jako sehraný motor s řadicí pákou. Ve vaší firmě by vedení a tým takto měli fungovat i do budoucna.
Smetana
Úspěch se dostaví a díky promyšlenému působení „shora“ i „zdola“ se z něj nyní může radovat celá organizace. Vyhodnotíme si, co všechno se vám za uplynulých 6 měsíců podařilo.
  • Garantujeme, že přijde pocit zadostiučinění.
Princip vzájemné spolupráce jste si osvojili pro příště. Know-how opět zůstalo u vás, a to je jediná moudrá investice do firmy, která chce růst.

Kontaktujte nás

onas_rengerova

Bc. Zuzana Rengerová

zprostředkovatelka, auditorka

Řekli

o mentoringu