Sociální audit

Každá organizace je především společenství lidí.

Sociální audit je výjimečně citlivý nástroj pro vyhodnocení stavu firemních procesů.


Založen je na myšlence rovnováhy – mezi „komerčním“ a „nekomerčním“ působením organizace, mezi řízením a exekutivou, mezi vnitřním nastavením a vnějším úspěchem.

Play Video

Sociální audit v 8 týdnech

jak to funguje?

5%
15%
50%
85%
95%
100%
Otázky a odpovědi
Nechat organizaci vyrůst neznamená nutně růst do počtu poboček, zaměstnanců či klientů. Rozměr růstu má i kvalita nastavení interní firemní politiky a kultury organizace. A jedno bez druhého se těžko obejde.
 • Je sociální audit to pravé pro vás?
 • Co přesně obnáší metodika EVOLUTION?
 • Kdo sociální audit provádí?
 • Zajímá vás ještě něco dalšího?

Připravte si na nás 100+1 dotaz a prověřte si nás při osobním setkání, ať se můžete kvalifikovaně rozhodnout.


Zadání
Popište nám problém firmy z vašeho pohledu. S čím zápasíte, na co narážíte. Pokud neřešíte problém, formulujte, co od auditu očekáváte. Co se chcete naučit, v čem se posunout?
 • Podle zadání zvolíme přesný formát metodologického mixu.
 • Sepíšeme s vámi zakázku a smluvně ošetříme také mlčenlivost vůči vám.
Vyžadujte od svých dodavatelů etické principy práce
Mix auditních metod
Sociální audit využívá toho nejlepšího z kvantitativních i kvalitativních metod, proto dosahuje vynikajících výsledků oproti jiným standardizovaným nástrojům. Žádná metoda není dokonalá. Ale dobré audity jsou si vědomy limitů svých metod, a proto metody kombinují:
 • Plošné dotazníkové šetření
 • Focus groups (3 – 6 osob)
 • Zúčastněné pozorování firemních procesů
 • Obsahová analýza firemních materiálů (online i offline)
 • Doplňující techniky (brainstorming, simulace, experimenty aj.)
Chceme pochopit, jak fungujete a jak jednotlivé pochody vidí různí aktéři ve firmě. Potřebujeme dokonale poznat myšlení lidí uvnitř organizace a podívat se na ni jejich očima.
Expertní analýza
To, co jsme u vás viděli, slyšeli a zažili, nyní podrobujeme detailní analýze. Nemáme jeden oblíbený pohled, který aplikujeme všude. Trváme na mnohosti perspektiv, které dohromady přinášejí výsledky.
 • Personalistika
 • Leadership
 • Gender a diversity management
 • Sociální klima
 • Antropologie organizace
Chtějte produkty, které jsou náročné na vstupy, ale jednoduché a srozumitelné u výstupů.
Prezentace reportu
Ve zprávě shrneme aktuální stav vztahů a procesů, dobré praxe, úspěchy a dovednosti, ale také oblasti problémů a konkrétní návody na jejich řešení. V každé oblasti auditu necháme expandovat vaše firemní hodnoty do konkrétních dopadů. Uvidíte, že pro vás bude řešení problematických míst najednou velmi dosažitelné. Firemní hodnoty ukotvují, ale současně dovolují vyrůst.
 • Všechno vám při prezentaci podrobně vysvětlíme.
 • Řada věcí vás možná ohromí a překvapí, ale také uklidní a povzbudí sebedůvěru.
I když už držíte v ruce klíč k řešení, nepropadněte panice ani euforii a pracujte s rozvahou.
Akce
Neopouštíme vás v okamžiku předání zprávy. To by bylo snadné. Auditní tým s vámi znovu projde priority pojmenované ve zprávě. Na jejich základě promyslíme veškeré další kroky a pomůžeme nastavit případné změny. K tomu používáme:
 • Mentoring pro management a HR
 • Mentoring pro týmy
Obojí probíhá v individuálním i skupinovém formátu.
Nepouštějte se úmyslu dotáhnout věci do konce.

Oblasti zaměření sociálního auditu

Recenze

od klientů

Kontaktujte nás

onas_rengerova

Bc. Zuzana Rengerová

zprostředkovatelka, auditorka