Vykroč k dobré práci

Číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_032/0000921

Termín realizace: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2026

Projekt reaguje na problémy identifikované strategií ITI aglomerace Liberec/Jablonec n/N. Pomáhá lidem překonat nástrahy, se kterými se důsledkem dalších znevýhodnění potýkají a zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce. Cílenou intervencí posílíme jejich kompetence, zvýšíme kvalifikaci a sladíme ji s požadavky místních firem. Aktivizujeme zaměstnavatele a podpoříme vznik flexibilních forem práce, čímž eliminujeme oddalování návratu lidí do zaměstnání.

Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti a lidé ve věku 55 a více let.

Spolufinancováno Evropskou unií.