Kdo přichází do Centra Kašpar?

Nejčastěji řeší svoje pracovní uplatnění. Ale asi vás nepřekvapí, že když se člověk začne zevrubně zabývat svým pracovním životem, uvědomí si přitom i ledacos dalšího. Třeba ke svému rodinnému zázemí, k péči o své zdraví, ke způsobům nakládání s volným časem a dalším oblastem. Všechno dohromady pak společně skládáme do přehledné mozaiky, aby práce, za kterou se člověk vydá, byla tím pravým ořechovým ve všech ohledech.

A tak k nám zavítá třeba…

Žena na rodičovské dovolené, kterou zanedlouho čeká návrat do práce. Zvažuje, jestli se chce (může) vrátit do původního zaměstnání. Přemýšlí, jestli není ten správný okamžik pro změnu oboru. Není si jistá, jestli zvládne opětovný pracovní nápor, jestli dokáže sladit práci a povinnosti kolem dětí. Přemýšlí, zda zvládne plný úvazek, nebo se má radši poohlédnout po úvazku zkráceném. Bude to ale finančně zajímavé pro rodinu? Nebude zapotřebí si doplnit kvalifikaci?

Je úplně v pořádku si tyto otázky pokládat. Není totiž žádná jednoznačně správná odpověď. A je o to těžší najít tu správnou právě pro sebe, když to člověk nemá s kým probrat. A ideálně s někým „zvenčí“, protože doma není nikdo prorokem.

Poradkyně Centra Kašpar mají osobní i profesní zkušenosti s plánováním práce po rodičovství a se skloubením práce s péčí o děti. Fungují jako mentorky i důvěrnice pro složité situace. Pomůžou rozplést otazníky pomocí konkrétních metod:

 • SWOT analýza
 • COMDI testy profesního směřování
 • Kariérní plánování
 • Techniky work-life balance
 • Nácvik prezentačních dovedností
 • Koučink

Základem každé metody je vždy rozhovor. Někdy stačí mluvit nahlas o svém problému nebo svých pocitech, a člověku náhle dojdou důležité souvislosti. Poradkyně jsou připraveny naslouchat a povzbudit při hledání řešení. Sebedůvěra roste právě tím, když si člověk dokáže, že má na to situaci zvládnout.

Jsou ale i jiné situace…

Žena, která mnoho let pracovala v dobrém zaměstnání, ale zhoršil se její zdravotní stav, takže své původní místo musela, ač nerada, opustit. Mezitím se ale změnila celková situace na trhu práce. Je zájem o jiné obory, mládí má zelenou, technologie prodělaly překotný vývoj. Změnil se i způsob, jakým firmy vybírají své zaměstnance. Tato žena považuje za své selhání už jen to, že se musí po letech registrovat na úřadu práce, přestože by ráda pracovala. Jenže kde teď najít práci? Jak si zvyknout na status „nezaměstnaná“? Dny najednou není čím smysluplně naplnit, člověk se ocitá sám. Kromě toho ze všech stran přichází informace o rekordně nízké nezaměstnanosti, takže údajně „kdo pracovat chce, tak už pracuje“. To na klidu nepřidá. A je to ještě komplikovanější. Tím, že člověk více pozornosti upíná k soukromému životu a domácnosti, může náhle zjistit, že vztah s partnerem se v běhu let někam vytratil. Zmíněná žena začne mít pocit, že nemá nad ničím kontrolu, že se všechno hroutí.

Ani taková životní situace není ničím ojedinělým. Křižovatky v životě ale potkáváme právě proto, abychom se mohli znovu nadechnout a rozmyslet. Nabrat síly. Najít novou cestu.

V Centru Kašpar dbáme na to, abychom na zmíněných křižovatkách vzali v potaz všechny varianty a promysleli dopady různých rozhodnutí.

 • Naše poradkyně trpělivě naslouchají, ptají se na souvislosti. Mentorují, když je potřeba. Respektují emoce.
 • Ukážou, od čeho se lze odrazit v novém začátku. Na čem stavět, aby krize pominula. V čem bude vhodné doplnit si znalosti či kvalifikaci.
 • Pomůžou vám v prvním kontaktu s novým zaměstnavatelem. Vytvoří na vás reference, protože už dobře znají vaše přednosti a dovednosti.
 • A neopustí vás ani v momentě, kdy už práci máte, protože vědí, jak křehké jsou první měsíce. Obzvlášť když člověk nebyl zvyklý měnit práci často.
 • Po celou dobu jsou vám vrbou a oporou pro znovunalezení sebedůvěry také ve vztazích a v osobním životě.

Na podobných křižovatkách se někdy ocitl téměř každý. Přidejte se k těm, kteří jistě vykročí zvoleným směrem. Jsme tu pro vás a umíme vám pomoci.

Sdílejte článek s přáteli

Share on facebook
Facebook