Kdo přichází do Centra Kašpar?

Díky výtěžku z benefice Ušij tašku a zaměstnej člověka jsme pomohli desítkám dalších lidí, kteří přicházejí ve složité situaci a hledají své místo na trhu práce. Děkujeme!

Asi vás nepřekvapí, že když se člověk začne zevrubně zabývat svým pracovním životem, uvědomí si přitom i ledacos dalšího.

Třeba ke svému rodinnému zázemí, k péči o své zdraví, ke způsobům nakládání s volným časem a dalším oblastem. Všechno dohromady pak společně skládáme do přehledné mozaiky, aby práce, za kterou se člověk vydá, byla tím pravým ořechovým ve všech ohledech.

A tak k nám zavítala třeba…

Paní Jitka (53), která mnoho let pracovala v dobrém zaměstnání, ale zhoršil se její zdravotní stav, takže své původní místo musela, ač nerada, opustit. Mezitím se ale změnila celková situace na trhu práce. Je zájem o jiné obory, mládí má zelenou, technologie prodělaly překotný vývoj. Změnil se i způsob, jakým firmy vybírají své zaměstnance. Tato žena považuje za své selhání už jen to, že se musí po letech registrovat na úřadu práce, přestože by ráda pracovala. Jenže kde teď najít práci? Jak si zvyknout na status „nezaměstnaná“? Dny najednou není čím smysluplně naplnit, člověk se ocitá sám. Kromě toho ze všech stran přichází narážky „kdo pracovat chce, tak už pracuje“. To na klidu nepřidá. A je to ještě komplikovanější. Tím, že člověk více pozornosti upíná k soukromému životu a domácnosti, může náhle zjistit, že vztah s partnerem se v běhu let někam vytratil. Zmíněná žena začne mít pocit, že nemá nad ničím kontrolu, že se všechno hroutí.

Ani taková životní situace není ničím ojedinělým. Křižovatky v životě ale potkáváme právě proto, abychom se mohli znovu nadechnout a rozmyslet. Nabrat síly. Najít novou cestu.

V Centru Kašpar dbáme na to, abychom na zmíněných křižovatkách vzali v potaz všechny varianty a promysleli dopady různých rozhodnutí.

  • Naše poradkyně trpělivě naslouchají, ptají se na souvislosti. Mentorují, když je potřeba. Respektují emoce.
  • Ukážou, od čeho se lze odrazit v novém začátku. Na čem stavět, aby krize pominula. V čem bude vhodné doplnit si znalosti či kvalifikaci.
  • Pomůžou v prvním kontaktu s novým zaměstnavatelem. Vytvoří reference, protože už dobře znají přednosti a dovednosti svých klientů/ek.
  • A neopustí je ani v momentě, kdy už práci mají, protože vědí, jak křehké jsou první měsíce. Obzvlášť když člověk nebyl zvyklý měnit práci často.
  • Po celou dobu jsou vrbou a oporou pro znovunalezení sebedůvěry také ve vztazích a v osobním životě.

Paní Jitce jsme financovali služby z výtěžku benefice Kašparovo taškaření:

Na podobných křižovatkách se někdy ocitl téměř každý. Přidejte se k těm, kteří jistě vykročí zvoleným směrem. Jsme tu pro vás a umíme vám pomoci.

Sdílejte článek s přáteli

Share on facebook
Facebook