Flexiškola

Číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_012/0002041

Termín realizace: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

Cílem projektu je prohloubení a institucionalizace flexibilní pracovní kultury SOŠ Liberec, jež podpoří work life balance zaměstnanců/kyň, a to s respektem k potřebám individuálního charakteru a ke specifikům daných typem organizace. Škola definuje svou strategii v oblasti FFOP a diverzity a profesionalizuje se prostřednictvím diverzity dovnitř i navenek. Navazujeme na dlouhodobou spolupráci žadatele a
partnera (projekt Uchop, Škola rovných příležitostí).

Spolufinancováno Evropskou unií.