Rozvoj a stabilizace Centra Kašpar

Číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_011/0000265

Termín realizace: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2025

Cílem je stabilizace organizace prostřednictvím vícezdrojového financování a efektivního řízení. Identifikujeme klíčové pracovní pozice, zvýšíme jejich expertízu, vypracujeme plán jejich udržení a dlouhodobého financování. Zmapujeme procesy umožňující generování vlastních příjmů a rozpracujeme ty s potenciálem stát se efektivními finančními zdroji s provazbou na poslání a jeho prezentaci. Sebeevaluace využívání těchto finančních zdrojů nám poskytne zpětnou vazbu k nastaveným cílům vícezdrojového financování.

Financováno Evropskou unií.