Projekty

>
Projekty

projekty

Získané dotace posouvají naši organizaci a umožňují poskytovat služby pro lidi ve vysoké kvalitě.

Projekty financované z Evropských sociálních fondů se nám daří získávat a úspěšně realizovat už od roku 2005.

 

Vaše cesta k dobré práci

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010331 Termín realizace: 1. 8. 2020 – 31. 12. 2022…

Centrum Kašpar nové generace

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009611 Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021…

Škola rovných příležitostí

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010152 Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021…

Ještědská 2021

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009027 Termín realizace: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2021…

Výstupy z projektů

Výstupy z našich projektů podpořených Evropským sociálním fondem. Některé výstupy jsou z…

Ukončené projekty

Již ukončené projekty: JobPoint mezi horami Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006937 Termín realizace: 1.…