Projekty

>
Projekty

projekty

Získané dotace posouvají naši organizaci a umožňují poskytovat služby pro lidi ve vysoké kvalitě.

Projekty financované z Evropských sociálních fondů se nám daří získávat a úspěšně realizovat už od roku 2005.

 

Vaše cesta k dobré práci

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010331 Termín realizace: 1. 8. 2020 – 30. 6. 2023…

Výstupy z projektů

Výstupy z našich projektů podpořených Evropským sociálním fondem. Některé výstupy jsou z…

Ukončené projekty

Již ukončené projekty: Ještědská 2021 Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009027 Termín realizace: 1. 11.…